Från och med den 9 mars har Region Halland tagit bort kravet om att personalen behöver bära munskydd vid patientnära kontakter.
Från och med den 9 mars har Region Halland tagit bort kravet om att personalen behöver bära munskydd vid patientnära kontakter. Bild: Sanna Tedeborg

Region Halland tar bort munskyddskravet inom vården

Munskyddskravet som infördes för vårdpersonal under pandemin tas nu bort. – Det epidemiologiska läget tillåter det och då är det inte försvarbart att ha detta krav kvar, säger Ellinor Melin, läkare inom Vårdhygien på Region Halland.

ANNONS
LocationHalland||

Vård- och omsorgspersonal inom Region Halland kommer inte längre behöva bära munskydd när de träffar patienter. Från och med den 9 mars är kravet borta. Ellinor Melin är läkare och arbetar inom Vårdhygien på Region Halland. Hon förklarar vad beslutet grundar sig i:

– Det är egentligen för att vi tycker att smittspridningen och förekomsten av smitta eller det vi kallar det epidemiologiska läget tillåter det. Förekomsten av covid är inte så stor även om det fortsatt förekommer är det inte alls i den förekomsten vi har haft tidigare. Och då är det inte försvarbart att ha detta krav kvar.

ANNONS

Många andra regioner har redan fattat liknande beslut. Till exempel försvann munskyddskravet i Region Skåne den 1 mars.

– Men det har varit klokt att ha detta, source control som vi kallar det, när det har varit en hög förekomst av smitta. Det har vi inte sett de senaste veckorna utan det har hållit sig väldigt lugnt, säger Ellinor Melin.

Skulle det vara enkelt att backa på det här beslutet om läget ändras?

– Ja, det skulle jag säga. Vi har haft upp- och nedtrappningar av detta tidigare. Under vissa perioder av pandemin skulle personalen ha munskydd hela tiden. Den senaste tiden har det handlat om att ha det vid patientnära kontakt, säger Ellinor Melin.

Beslutet att ta bort munskyddskravet har skett gemensamt mellan Smittskyddet, Vårdhygien och chefsläkare inom Region Halland.

Kommer slopandet av munskydd att påverka ekonomin?

– Jag vet faktiskt inte. Men klart är att det kommer att förbrukas betydligt färre munskydd nu. Samtidigt är det inte så att personalen kommer att sluta med munskydd. Det munskyddskrav som nu försvinner har handlat om att skydda patienterna, men det finns fortfarande riktlinjer kring hur man ska använda munskydd som handlar om att skydda personalen, säger Ellinor Melin.

ANNONS

Det slopade munskyddskravet innebär också att vårdinrättningarna inte längre har något krav på sig att tillhandahålla munskydd till patienter och besökare på sjukhusen. Dock rekommenderar man att mottagningarna fortsatt ska tillhandahålla handsprit och ha tillgång till munskydd att erbjuda om någon specifikt frågar efter det.

LÄS MER:Anställd i kommunen får varning – ifrågasatte munskydd

LÄS MER:Smittan ökar: Vårdpersonal måste använda munskydd igen

ANNONS