Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kenth Ahlin, ambulanschef.
Kenth Ahlin, ambulanschef.

Region Halland kan ta över sjukvårdslarmen i egen regi

Ambulanssjukvården i Halland behöver förändra sitt arbetssätt för att klara sitt uppdrag visar den resurskartläggning som nyligen genomförts. Att ha en sjukvårdslarmcentral i egen regi kan bli aktuellt.

Det har tidigare talats om resursbrist inom ambulanssjukvården i Halland och Region Halland beslutade därför att ta reda på hur det egentligen ligger till. Nu är resurs- och kapacitetskartläggningen klar och för verksamhetschef Kenth Ahlin innebar den inte några större överraskningar.

– Vi måste förändra vårt arbetssätt eftersom det skulle kräva alldeles för mycket resurser att upprätthålla och trygga den tillgång på akutsjukvård hallänningen bör ha när folkmängden ökar och åldras, säger han.

Når inte målet för livshotande symptom

Det talas om ett mål att nå 80 procent av prio 1-uppdragen (där en person bedöms ha akuta livshotande symptom) inom den tionde minuten. Det når ambulanssjukvården i Region Halland inte upp till. Endast 61,9 procent nås inom tio minuter. Och 70 procent inom 10 minuter och 59 sekunder. Vartefter att ambulansuppdragen ökar glider målet allt längre bort.

För att klara målet skulle det i Halland behövas 21 utgångspunkter och en uppskattad ökning av 16-17 dygnsambulanser. Detta skulle kosta cirka 130 miljoner kronor.

Att genomföra en sådan jättesatsning är inte aktuellt men det finns andra sätt. Genom att prioritera de befintliga resurserna på ett smartare sätt och arbeta lite annorlunda kan fler svårt sjuka få hjälp snabbare.

Till exempel kommer, som vi tidigare har skrivit om, två lättvårdsambulanser att införskaffas under nästa år. Dessa kan avlasta de vanliga ambulanserna genom att förflytta läkarbedömda patienter mellan vårdenheter.

Halland trea i landet

Jämfört med andra regioner ligger Halland ändå bra till när det gäller statistiken över medelinsatstid. Halland har en medelinsatstid på 12,8 minuter för prio 1-uppdrag, det är den tredje bästa i landet. Snittet för hela riket är 13,3 minuter.

Något annat som de i rapporten har kommit fram till är att det finns behov av att se över om det skulle vara fördelaktigt att driva en larmcentral i egen regi.

Enligt källor som tidningen har varit i kontakt med finns det ett missnöje hos ambulanspersonalen med hur larmdirigeringen fungerar i dag. Den bilden bekräftar Kenth Ahlin.

– Ja, det finns ett missnöje och vi tror att vi kan bli effektivare, säger Kenth Ahlin.

Region Halland anlitar i dag SOS Alarm men flera andra regioner som Göteborg, Skåne, Uppsala och Sörmland har valt att driva egen larmcentral.

En utredning av detta kommer att påbörjas under nästa år och den beräknas bli färdig före årsskiftet.

Start- och stopptider ses över

Något annat som rapporten har resulterat i är att start- och stopptiderna på enbilsstationerna som finns i Ullared, Hylte och Laholm ska ses över samt justeras. Det handlar om när personalens skift börjar och slutar och hur de lämnar över.

I rapporten konstateras det att 17 inkomna avvikelser rör resursbrist. Majoriteten gäller Kungsbacka men även Varberg, Falkenberg och Ullared finns med. Framför allt handlar det om kvällar och helger.

Ett pilotprojekt kommer att genomföras mellan den 1 september i år och den 31 januari 2021 där en så kallad single responderbil införs i Kungsbacka. Det är en bil som är utrustad som en ambulans med den skillnaden att den inte har någon bår och kan inte transportera patienter. Den kan till exempel skickas ut på olyckor och avgöra om det finns behov att skicka ytterligare förstärkning.

– Det är nu när rapporten är klar jobbet börjar för oss, säger Kenth Ahlin.

LÄS MER: Region Halland satsar på ambulanssjukvården

LÄS MER: Resursbristen inom ambulansen tas på allvar

En resurs- och kapacitetskartläggning har gjorts av ambulanssjukvården i Halland. Bild: Stefan Bennhage
En resurs- och kapacitetskartläggning har gjorts av ambulanssjukvården i Halland. Bild: Stefan Bennhage