Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ökad provtagning tros inte räcka som förklaring för det ökade antalet fall i Halland. Bild: Johan Nilsson/TT

Region Halland flaggar för ökad smittspridning

Region Halland varnar nu för att spridningen av coronaviruset åter kan ha tagit viss fart i länet.

I den covid-19-rapport som Region Halland skickat ut under onsdagen varnas för att smittspridningen åter kan ha tagit viss fart i länet. Antalet fall kan inte enbart förklaras med ökad testning och smittspårning, menar regionen.

”Sedan en dryg vecka tillbaka ses i Halland en uppåtgående trend avseende antalet påvisade fall (73 fall bara under måndag och tisdag, att jämföras med veckorna 35-38 då vi låg kring 80 fall per vecka)”, heter det i rapporten som skickats ut till bland annat lokala medier.

Regionen konstaterar också att antalet sjukhusvårdade covid-19-fall har ökat något: ”Antalet sjukhusinläggningar på grund av covid-19 har under en längre tid legat på mycket låga nivåer, men även där ses nu en viss uppgång. Idag har vi sex patienter med covid-19 inneliggande på sjukhus”.

Mest har antalet fall ökat bland unga vuxna, men regionen ser också en viss ökning i andra åldersgrupper och uppmanar till försiktighet när besöksförbudet på äldreboenden hävs under torsdagen.

– Vi har sedan en tid tillbaka sett en svag uppgång, men det har vart för osäkert för att kunna slå fast att det rör sig om en trend. Men nu kan vi säga att det rör sig om en trend med fler smittade, säger regionens kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier.

– Sammantaget med hur det ser ut i övriga Europa och att man även ser en ökning i andra regioner som gäller det att an är på tårna nu, säger Wiechel-Steier.

Av de 73 nya anmälda fallen i början av veckan är 27 hemmahörande i Halmstad, 15 i Varberg, 9 i Kungsbacka, 7 i Hylte, 6 i Falkenberg och 5 i Laholm.

Det kan tyckas motsägelsefullt att äldreboendena nu öppnar samtidigt som man ser en ökande trend av antalet smittade?

– Det finns olika skäl till att öppna äldreboendena och det är också så att det finns ett behov av att träffa sina nära. Det viktiga nu är att vara försiktig och iaktta de basala hygienrutinerna, säger Wiechel-Steier.

Totalt har nu Halland haft 2 584 konstaterade fall av covid-19. Totalt har 87 personer i regionen som varit smittade med sjukdomen avlidit, varav 43 på sjukhus och 40 på äldreboende.