Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Radon kan finnas i ditt hus utan att du vet om det

Radon i bostäder beräknas orsaka cirka 500 lungcancerfall om året i Sverige. Men hur farligt är det för gemene man och kvinna? I dagsläget finns bidrag för att sanera radon i småhus, men det kan vara på väg att försvinna.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt och finns i luft, mark och vatten. Men höga radonhalter i inomhusluft kan skada hälsan.

Vissa byggmaterial, som blåbetong som användes i en stor andel svenska hus på 1960-talet och början av 1970-talet, kan ha höga uranhalter och ge ifrån sig radongas i inomhusluft.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg har då och då ärenden som rör radon. Ofta handlar det om fastighetsägare till flerbostadshus som av olika skäl inte har redovisat mätresultat som de har skyldighet att göra.

Hyresvärden ska veta

– När det gäller äldre ärenden är det ofta så att man har mätt och det varit något högt värde som kvarstår så att man får göra åtgärder. Eller att man har mätt och missat någon liten mätgrej, berättar miljö- och hälsoskyddsinspektör Angelica Nordlund.

– Den som är orolig kan tala med sin hyresvärd om man vill veta radonhalten i sin bostadsmiljö. Det ska fastighetsägaren känna till.

Ett problem med radonmätning är att den ska göras under eldningssäsongen (oktober-april) i minst två månader för att få ett bra resultat. Misslyckas mätningen av någon anledning kan det därför ta lång tid innan den kan göras om.

Radonbidraget återinfördes

Villaägare har inte samma skyldighet att göra radonmätning. Det fanns ett radonbidrag för sanering 2007-2014 som togs bort i några år men återinfördes i mitten av 2018 och gäller fram till och med 2021. Ansökan görs hos länsstyrelsen och beviljas det får man ersättning för hälften av saneringskostnaden, men högst 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Halländske riksdagsmannen Ola Johansson (C) är bostadspolitisk talesperson och var en av fyra deltagande politiker när Radondagen arrangerades nyligen.

– För mig är det viktigt att bostäderna är säkra och hälsosamma. Men jag tror inte att det är ett jättevanligt problem i Halland. Det är nog störst i norra delen av länet..

Svensk Radonförening har fått indikationer att de flesta riksdagspartierna vill slopa radonbidraget, står du bakom ett sådant förslag?

– Jag ser helst att det blir kvar. Det är fortfarande ett stort problem på sina håll i landet och det är viktigt att man har koll, säger Ola Johansson.

Förhöjda värden

Just att radon är osynligt är förmodligen en anledning till att många inte vet om i fall det finns förhöjda radonvärden i sin bostad. Men man räknar med att det finns åtminstone 100 000 egna hem i landet som har förhöjda värden och behöver åtgärdas.

Länsstyrelsen Halland har inte haft jättemånga ansökningar om sanering.

– Jag tror inte att folk vet om vårt stöd. Vi har haft sexton som fått bidrag och två som kommer att få besked. De flesta kommer från Kungsbacka och där handlar det mest om markradon. I de andra kommunerna är det byggmaterial som är orsak till höga halter, förklarar Nesrine Elsaleh som är radonhandläggare och tycker att villaägare bör mäta radonhalten.

Vill öka medvetenheten

Svensk Radonförening är en ideell branschförening som startades 2011. Den vill öka medvetenheten om riskerna och verka för ett minskat antal lungcancerfall till följd av radon.

– En radonmätning kostar 500-800 kronor. Behövs det sedan göras en utredning kostar den 3000-6000 kronor. Det krävs en utredning för att få bidrag till åtgärder. När radonbidraget återinfördes 2018 ville vi att man skulle få bidrag även för utredningen. Men den får man betala själv, berättar ordföranden Dag Sedin.

– Det finns beprövade metoder och går alltid att åtgärda. Det är väldigt få som får avslag på radonbidrag. Men det kan kosta olika beroende vilken åtgärd man måste sätta in.

Varifrån kommer radon?

Radon i inomhusluften har tre ursprungskällor, från marken under och runt om huset, från byggnadsmaterial samt från vatten som används i hushållet. Det är vanligast att marken är huvudkällan till hög radonhalt i inomhusluften.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten innehåller ämnet radium och avger därför radon. Normalt är radonhalten från byggnadsmaterial av mindre betydelse, men det finns undantag. Ett sådant är blåbetong som användes fram till slutet på 1970-talet. I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

Vad gäller radon i vattnet är det relativt ovanligt med höga halter i kommunalt hushållsvatten. Det är främst bergborrade brunnar eller kallkällor som kan innehålla radon.

LÄS MER: Alltför få mäter radonhalten i hemmet

LÄS MER: Många arbetsplatser har förhöjda radonvärden