Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Prioriteringsordningen för vaccinationsfas tre

Nu har fas tre av vaccineringen i Halland inletts. I grupperna som ska få sprutan ingår riskgrupper inom både ålder, kroniska sjukdomar och socialt utsatta situationer. Men hur prioriteras de mot varandra och hur har regionen gjort för att identifiera vilka som ska vaccineras?

Fas tre av vaccineringen har inletts i Halland. Personer som är 60-64 år ska vaccineras men också de med kroniska sjukdomar och personer inom socialt utsatta situationer. Vilka som fick möjlighet att boka tider först har helt styrts av ålder.

– Vi följer strikt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Där är den viktigaste faktorn ålder, säger Pernilla Wallerstedt vaccinationssamordnare i Region Halland.

Det innebär att en 63-åring utan några underliggande sjukdomstillstånd kommer att få sin spruta före en 20-åring med en kronisk sjukdom. När tidsbokningen öppnar för de olika åldersgrupperna ställs inte sjukdomstillstånd mot varandra.

– Vi kommer inte ställa en med en kronisk lungsjukdom mot en diabetiker. Tillhör du en av Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupper kommer du kunna boka tid när din åldersgrupp släpps på, säger Pernilla Wallerstedt.

Diagnoser identifieras med bank-id

För att rätt personer ska få tillgång till tidsbokningen har Region Halland gjort journalsökningar. Sökningen har gjorts via de koder som används av sjukvården för diagnoser och sjukdomstillstånd som ingår i fas tre.

– Sedan har vi programmerat in diagnoskoderna i vårat bokningssystem. När du sedan identifierar dig med ditt bank-id känner systemet av om du är en av dem som omfattas, säger Johanna Wiechel-Steier kommunikationsdirektör på Region Halland.

Personer inom socialt utsatta situationer

En något svårare grupp att identifiera är den som Folkhälsomyndigheten har benämnt som personer inom socialt utsatta situationer.

– Det är personer som kanske normalt sett inte finns i regionens system. Här har vi fått jobba utifrån den kategorisering som Sveriges kommuner och regioner brukar använda för socialt utsatta, säger Johanna Wiechel-Steier.

I den här gruppen finns personer som är svåra att nå med vanlig postgång. Det kan vara personer som saknar en fast adress, personer som inte pratar svenska eller yngre personer med kognitiva funktionshinder.

– För att nå de här grupperna har vi jobbat uppsökande för att de ska få den information de har rätt till, säger Johanna Wiechel-Steier.

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).

Personer i åldern 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).

Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

Kronisk lever- eller njursvikt.

Diabetes typ 1 och typ 2.

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Downs syndrom.

Källa: Folkhälsomyndigheten