Poliskritik mot arbetsmiljön – trots fler kollegor

Polistätheten har ökat men facket larmar om fortsatt personalbrist, hög arbetsbelastning och en oroande arbetsmiljö. Även i Halland känns problematiken igen.