Personalbrist får stora konsekvenser för patienterna

Bristen på vårdpersonal ger stora konsekvenser för den halländska sjukvården. Kapaciteten inom operationsverksamheten är reducerad och köerna växer. Cancerbehandlingen blir också lidande.