Patient avled – sjukvården anmäler sitt agerande

Uppföljningen av det misstänkta röntgenresultatet uteblev och när patienten hörde av sig ett halvår senare var cancern spridd. Nu anmäler Region Halland händelsen enligt lex Maria.