P-pilleranvändningen hos unga flickor har fyrdubblats i Halland

Flickor i åldern 10-14 som får p-piller utskrivet har mer än fyrdubblats senaste 10 åren i Halland. Barnmorskor ser flera anledningar till ökningen. Att fler unga tjejer får hjälp med sin mens är en av orsakerna.