Otillgänglig vård kan ge allvarliga konsekvenser för diabetiker

Över 10 000 hallänningar lever med diabetes men långt ifrån alla får göra nödvändiga kontroller och undersökningar i tid, menar Diabetesförbundet. Otillräcklig uppföljning kan leda till jobbiga följdsjukdomar för diabetikerna och onödiga kostnader för regionen.