Regionchefen Kristian Ryberg presenterar Svenskt näringslivs Företagarpanel. Resultatet visar att förväntningarna på framtiden dämpats, bland annat på grund av kriget i Ukraina och de konsekvenser som det ger.
Regionchefen Kristian Ryberg presenterar Svenskt näringslivs Företagarpanel. Resultatet visar att förväntningarna på framtiden dämpats, bland annat på grund av kriget i Ukraina och de konsekvenser som det ger.

Osäkerhet skapar lägre förväntan

Krig, leveransproblem och höjda priser skapar osäkerhet hos det halländska näringslivet. Men efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Allt enligt Svenskt näringslivs senaste konjunkturrapport.

ANNONS

Halland har stått sig stark jämfört med de flesta andra län i riket under och efter pandemin. Svenskt näringslivs företagarpanel, som omfattar 539 företag, inom olika branscher visar nu att förväntningarna dämpats något.

Företagen ser nu mer negativt på framtiden de kommande sex månaderna än man gjorde sex månader tidigare. Det betyder absolut inte att det går dåligt, snarare att man befinner sig på en normalnivå.

”Innan kriget bröt ut var investeringsplanerna klart mer offensiva och omvärldsläget får direkta effekter här i Halland. Det är mycket som står och väger nu, huruvida företagen vågar investera kommer att vara avgörande för vart konjunkturen tar vägen. Osäkerheten kring konsekvenserna av räntehöjningar, inflation och fortsatta störningar i leveranskedjor är svåra att bedöma”, säger Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt näringsliv, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Den generella bedömningen för alla branscher visar att läget varit ”bättre än vanligt” de senaste sex månaderna. Det gäller både produktion/försäljning, investeringar och antal anställda. Förväntan på investeringar har nu sjunkit något, likaså förväntad produktion och försäljning.

Det råder dock fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. 31 procent av företagen tror att man kommer att ha fler anställda om ett halvår jämfört med i dag. Bara fyra procent tror att man blir färre. Flest jobb lär finnas inom byggbranschen, följd av tjänstesektorn.

ANNONS