Olycksdrabbad sträcka på E6 renoveras: ”Vägen är undermålig”

Efter en rad olyckor de senaste åren och återkommande sprickor i vägbanan påbörjas nu ett arbete för att renovera E6:an utanför Getinge – där hela beläggningen ska bytas ut.