Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dyr tjuvstart. Enligt fastighetschef Patrick Kristiansson kom lastbilen med den nya förskolepaviljongen en dag för tidigt, vilket gör att den räknas som ett svartbygge.

Olovligt förskolebygge kostar 250 000 kronor

Förskolepaviljongen sattes på plats en dag innan byggnadskontoret hade gett startbesked. Det kostar fastighetskontoret 250 000 kronor i sanktionsavgift.

Efterfrågan på nya förskoleplatser är mycket stor i Halmstads centrum. Det kan vara förklaringen till att det gick lite för snabbt när fastighetskontoret hanterade uppförandet av en ny förskolepaviljong vid Kimbogården.

– Vi hade fått bygglov men inte startbesked. Lastbilen med paviljongen kom en dag för tidigt och sattes tyvärr på plats innan vi hade fått klartecken, säger fastighetschef Patrick Kristiansson.

Därmed betraktas paviljongen som ett svartbygge. Sådana ska beläggas med sanktionsavgift i förhållande till byggnadens storlek.

– Ärendet kommer upp vid nästa byggnadsnämnd. Förslaget som ligger är att sanktionsavgiften ska vara 250 000 kronor, säger bygglovschef Ingegerd Persson.

Ytterligare en förskolepaviljong är på väg att uppföras, vid Hemmansvägen på Linehed. Där påbörjade kommunen markarbeten redan innan bygglovet var behandlat, vilket en del grannar har reagerat på.

– Det är okej att de gör förberedande markarbeten. Däremot får de inte gjuta grund eller liknande, säger Ingegerd Persson.

Den 24 mars beviljades ett tillfälligt bygglov för den här paviljongen, som kommer att ligga på ett grönområde mellan två bostadsområden. Beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar den 1 april och därefter har berörda fyra veckor på sig att överklaga.

Anders Palmay bor i bostadsrättsföreningen Halmstadshus nr 2 och blir granne med paviljongen. Han är inte glad över att kommunen klämmer in en förskola så nära bostadshusen.

– Det är en väldigt olycklig placering. Området är ju inte planlagt för detta. Det blir väldigt tätt mellan paviljongen och husen, säger han.

Enligt Anders Palmay blir det bara åtta meter från den närmaste delen av paviljongens fasad till hans hus.

Bostadsrättsföreningen och Halm- stads fastighetsbolag har hörts men de har inte motsatt sig bygget.

Siv Modée, bygglovshandläggare, säger att paviljongen är en evakueringslösning för barnen som går på Lineheds förskola. Denna och Hyddan ska rivas och ersättas med en ny förskola.

– Målet är att den nya förskolan ska bli klar inom två år. Paviljongen kommer aldrig att bli en permanent lösning, säger hon.

Fastighetsnämnden tog i februari beslut om att låta fastighetskontoret börja bygga förskolepaviljonger innan bygglovsbesluten hade vunnit laga kraft, trots risk för avgifter på flera hundra tusen kronor. Skälet är den stora bristen på förskoleplatser.