Ökade viltskador på skogen – Halland mest drabbat

Götaland har en fortsatt hög andel skog med viltskador och inget län når målen. Halland sticker ut med högst andel skadade tallar i landsdelen.