Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tre kommuner - Varberg, Falkengberg och Halmstad motsätter sig planerna där regionen kan få mer att säga till om gällande infrastruktur och bostadsbyggande till exempel. Bild: dickgillberg
Tre kommuner - Varberg, Falkengberg och Halmstad motsätter sig planerna där regionen kan få mer att säga till om gällande infrastruktur och bostadsbyggande till exempel. Bild: dickgillberg

Oenighet mellan regionen och kommunerna angående framtida planering

Region Halland vill att länets kommuner och regionen ska samarbeta mer kring regionala utvecklingsfrågor. Men Varberg, Falkenberg och Halmstad har fått kalla fötter.

Region Halland har lämnat in en hemställan till Finansdepartementet om att få bli regionalt fysiskt planeringsorgan. Något som skapat en spricka mellan Region Halland och tre av Hallands största kommuner. Den regionala fysiska planen ska redogöra för mellankommunala, regionala och mellanregionala gemensamma frågor och samordna regionala utvecklingsprocesser. Det handlar bland annat om den regionala kollektivtrafik- och infrastrukturplaneringen.

Först överens om ansökan

Stockholms län och Skåne län använder sig redan av regional fysisk planering och nu har Region Halland önskemål om att göra det också. Vid ett möte där regionen och samtliga halländska kommuner deltog var alla överens om att göra ansökan. Men sedan har något hänt. Varberg, Falkenberg och Halmstad har ångrat sig och motsätter sig plötsligt ansökan.

– Vi har fått SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) tydliga avrådan och vill inte ingå i detta, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun.

Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M) gillar inte Region Hallands ansökan om framtida planering längre. Bild: Rebecka Kvint
Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M) gillar inte Region Hallands ansökan om framtida planering längre. Bild: Rebecka Kvint

Frågan togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i tisdags. I underlaget står det att anledningen till SKR:s avrådan är att regional fysisk plan kan innebära inskränkning av kommunens självstyre. Dessutom står det att staten kan styra kommuner genom regionen och att domstolar kan betrakta planen som styrande trots att den bara är vägledande. Översiktsplanen kan också överklagas om kommunen gör avsteg.

– Vi vill ha samarbete och det har vi redan men vi vill inte ha det på det här sättet, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Befarad planhierarki

Inte heller Falkenbergs kommun ställer sig bakom att Region Halland tilldelas ett större ansvar för regional fysisk planering. I sitt svar förklarar kommunens företrädare att de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering på lång sikt kan innebära att en planhierarki införs. Något som skulle kunna medföra att regionplanerna kan styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. Det riskerar att försvaga kommunernas rådighet över hur mark och vatten ska användas, skriver Falkenbergs kommun.

– Om en väg ska byggas och kommunen vill ha den på en plats men regionen en annan så blir det som regionen vill. Samma sak gäller vindkraft. Makten flyttas till regionen. Det vill vi inte utan vi vill ha den närmare invånarna, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Per Svensson (S). Bild: Dick Gillberg
Per Svensson (S). Bild: Dick Gillberg

Även Halmstad kommun motsätter sig planerna och önskar att hemställan ska återkallas. Laholms kommun ställer sig däremot bakom planerna. Det gör även Kungsbacka och Hylte men förtydligar att det kommunala planmonopolet inte ska påverkas av en regional plan.

Länsstyrelsen är positiv

Länsstyrelsen är också remissinstans i frågan och tillstyrker hemställan. Myndigheten skriver i sitt yttrande att Hallands län kan gynnas av regional planering med anledning av att det ligger mellan två andra större län (Västra Götaland och Skåne). Förutom transport- och kollektivtrafikfrågor ser länsstyrelsen att frågor kopplade till bebyggelseutveckling och bostadsfrågor kan gynnas av detta forum.

– En regional plan kan vara värdefull till exempel när det gäller klimat- och transportfrågor. Om vi inte lyckas ställa om kan vi behöva rusta inför klimatförändringar i framtiden, säger Cecilia Engström, enhetschef på samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Halland.

Mikaela Waltersson (M) regionstyrelsens ordförande i Halland
Mikaela Waltersson (M) regionstyrelsens ordförande i Halland

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) tycker att det är bra att frågan prövas.

– Från regeringshåll är det här vägen man vill gå men jag har full respekt för att kommunerna är oroliga för att förlora sitt planmonopol. Det gäller att ha tilltro och tänka förbi de fysiska gränserna och skattegränserna, säger hon.

Frågan avgörs av Finansdepartementet.

LÄS MER: Regional planering inget hot mot kommuner