Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Anna-Elvira Cederholm och Liv Eriksson är engagerade i den nystartade föreningen Aligi.

Nytt initiativ för en jämlik förlossningsvård

I Halland planeras nu en satsning på stödkvinnor, doulor, för att förbättra förlossningsvården för utlandsfödda mödrar.

Sverige har en bra förlossningsvård och bland den lägsta barnadödligheten och mödradödligheten i världen. Men forskning visar att skillnaderna är stora. Barn som föds i Sverige av kvinnor från utomeuropeiska länder löper fyra gånger större risk att dö i samband med förlossningen än barn till svenska kvinnor.

Språkförbistring och bristande tolkning är en starkt bidragande faktor, enligt forskare. Förutom rent språkliga problem finns också kulturella olikheter som kan skapa missförstånd, brist på tillit och otrygghet. En förlossning är en omvälvande upplevelse för alla kvinnor som föder och därför är det av stor vikt att man förstår vad som händer i och runt omkring en.

En kulturdoula kan göra stor skillnad för en gravid kvinna som inte talar svenska. Kontakten med mödravårds- eller förlossningspersonal blir genom doulans hjälp något helt annat. En doula ger både trygghet och emotionellt stöd.

I Göteborg drivs sedan åtta år tillbaka projektet ”Doula och kulturtolk” för att stötta utlandsfödda mödrar. Kvinnorna får därigenom stöd på sitt eget modersmål under graviditet, förlossning och tiden efter.

Nu kommer projektet till Varberg och Halland. Just nu pågår arbetet med att intervjua intresserade kvinnor och välja ut vilka som får gå utbildningen som startar i februari.

– Det behövs fler kvinnor i norra Halland, säger Anna-Elvira Cederholm, initiativtagare till den nybildade föreningen Aligi som driver projektet.

Vad gör en doula?

– En doula tar hand om den sociala biten och gör kvinnan trygg. Hon har kompetens om det medicinska förloppet, men tar inget medicinskt ansvar, säger Anna-Elvira Cederholm.

Projektet ska utbilda tolv kvinnor (sex från södra Halland samt sex från norra Halland) till doulor och kulturtolkar. De som är intresserade måste gå igenom en gedigen utbildning på åtta heldagar.

Projektet skapar även möjligheter för kvinnor som står utanför arbetsmarknaden att få jobb som Doula och kulturtolk.

– Utbildningen är gratis men man får ingen ersättning, om man till exempel inte har möjlighet att få aktivitetsstöd via Försäkringskassan. Efter utbildningen får kvinnorna göra tre uppdrag (förlossningar, red anm.) på obetald praktik. Efter det får de betalt per uppdrag med timersättning och ob-tillägg, säger Anna-Elvira Cederholm.

Till sommaren väntas de första förlossningarna där kulturtolkarna och doulorna finns med att ske i Halland.

Vilka egenskaper är bra att ha som doula?

– Ett inre lugn. Det är basen man får stå på, att få föräldrarna lugna och avslappnade för att få en bra förlossning. Många gånger får doulan ta hand om pappan också, för han kan vara mer stressad än mamman, säger Liv Eriksson, som är doula och även hon engagerad i Aligi.

En förlossning kan ju vara väldigt långdragen. Det låter inte som något glidarjobb?

– Nej, det är det verkligen inte. Projektet behöver kvinnor som verkligen vill engagera sig i detta, säger Anna-Elvira Cederholm.


Texten har tidigare varit publicerad i Varbergsposten.