Ny avdelning öppnar för barn och ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Nu kraftsamlar Region Halland och öppnar ytterligare en mottagning, den här gången i Varberg, för att snabbt kunna hjälpa målgruppen.