Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det är 90-kilometer idag efter Bosgårdskurvan i Torup. Trafikverket tänker att dra ned till 80 kilometer - hela de fyra milen till Falkenberg - senare i höst.

Plusmärkt innehåll – synligt bara för dig som är kund

Nu sänks hastigheten på Falkenbergsvägen

Trafikverket är på väg att sänka högsta hastigheten på Väg 150, mellan Falkenberg och Torup från 90 till 80 kilometer i timmen.

Enligt planen ska skyltarna bytas ut och de nya fartbestämmelserna börja gälla 1 november i år.

– Alla 90-vägar som inte är mötesseparerade ska antingen byggas om eller få sänkt hastighetsbegränsning. Här är det inte aktuellt att bygga om vägen, säger Joakim Bergman, handläggare på enheten Trafikmiljö vid Trafikverket.

När Trafikverket gick ut med en generell remiss i frågan om alla 90-vägar i Halland och i Västra Sverige, för tio år sedan, var inte alla instanser positiva. Beredningsgruppen för regional utveckling, i vilken Region Halland är representerad, tyckte att resurser måste läggas på att bibehålla fartstandarden - helst öka den - på de trafikleder som binder ihop kommuner och län i Sydvästra Sverige.

Då talades det inte specifikt om vilka vägar som ska åtgärdas. En omgång länsvägar fick sänkningar 2016. Nu är dags för en en ny omgång 2019 och resten tas 2023 - det fåtal vägar där man sätter upp mitträcken och breddar finns med i den sista omgången.

Sänkningen från 90 till 80 gäller i stor sett hela den fyra mil långa sträckan mellan Torup och Falkenberg. Vägen går inte genom några tätorter, håller 8-metersbredd och tillhör inte de mest trafikerade länsvägarna i Halland.

I det här arbetet har Trafikverket varken tagit fram olycksstatistik eller statistik på hur mycket fordon som kör på Väg 150. I konsekvensbeskrivningen nämns att risken att dödas i trafikolycka generellt sett bli lägre där man utökar hastighetsbegränsning.

Det nämns också att vägtrafibullret minskar. En mer konkret siffra berättar att restiden mellan Torup och Falkenberg, för den som med personbil kör strikt efter skyltarna, ökar med 2 minuter och 10 sekunder.

Innan Trafikverket fattar slutligt beslut om att i november sänka till 80, har man låtit förslaget kring Väg 150 gå för yttrande till Region Halland, länsstyrelsen, de båda berörda kommunerna och några andra myndigheter och trafikorganisationer.

I dagsläget har man hunnit fått in ett remissvar, från Polisregion Väst som meddelar att man inte har några speciella synpunkter på hastighetssänkningen.