Under förra veckan upptäcktes åtta nya fall av muterat virus i Halland. Nu ger regionen nya rekommendationer kring testning.
Under förra veckan upptäcktes åtta nya fall av muterat virus i Halland. Nu ger regionen nya rekommendationer kring testning. Bild: ADAM IHSE / TT

Muterat virus sprider sig i Halland

Region Halland går ut med nya rekommendationer kring testning för covid-19. Orsaken är en stor ökning av antal nya fall av muterat virus.

ANNONS
|

Åtta nya fall av virusmutationen från Storbritannien upptäcktes under förra veckan i Halland. Sammanlagt har 13 fall av muterat virus konstaterats i regionen. Fallen som upptäckts är utspridda mellan olika kommuner och delar av länet, vilket gör att smittskyddet i Halland utgår från att det finns en allmän spridning av den muterade virusstammen i Halland.

– Det är rimligt att utgå från att siffrorna för Halland liknar de som upptäckts i andra regioner. Där har det visat sig att ungefär tio procent av alla nya smittfall har varit av virusmutationen från Storbritannien, säger Maria Ryberg Mo smittskyddsläkare i Halland.

Från och med förra veckan pågår en stor kartläggning i Halland för att få fram de exakta siffrorna. I tre veckors tid kommer alla positiva självtest skickas till Tyskland för att söka efter mutationer.

ANNONS

– Vi genomför också stickprovskontroller på alla tester som sker i våra egna laboratorier och i de fall det har uppstått ett större utbrott på något ställe, säger Maria Ryberg Mo.

För att bromsa in smittspridningen går regionen ut med en ny rekommendation gällande provtagning. Alla som delar hushåll med någon som har bekräftad covid-19 uppmanas att testa sig. Testet ska ske fem dagar efter det att den smittade personen i hushållet har gjort sitt prov.

– Vi tror inte att vi kommer kunna radera ut den här virusvarianten. När vi hittar stammar som är mer aggressiva och smittsamma är det rimligt att anta att det kan leda till en tredje våg. Det här är mer ett försök att bromsa in den, säger Maria Ryberg Mo.

Bättre läge för sjukvården

De nya rekommendationerna väntas ge en ökning av antal personer som testar sig varje vecka men enligt Maria Ryberg Mo finns kapaciteten för att klara av detta.

– Vi kommer följa hur det ser ut men i nuläget bedömer vi att kapaciteten finns. Det finns också en beredskap att öka kapaciteten om det bedöms nödvändigt, säger hon.

När regionen på måndagen uppdaterade läget över nya smittade, dödsfall och sjukhusvårdade så kan en liten positiv trend skymtas. För första gången sedan veckan innan jul är antalets som vårdas på sjukhus i Halland för covid-19 under 30 personer.

ANNONS

–Vi har stått beredda på att kunna utöka antalet vårdplatser ytterligare men i och med att läget stabiliserats något så har vi kunnat avvakta med det , säger Marianne Kondrup kommunikationschef på Hallands sjukhus.

8 februari 2021

Totalt antal fall Covid-19: 19 793 (+203)

Medelålder fall: 41,3 år

Inlagda på Hallands sjukhus med konstaterad covid-19 kl. 08:00: 26 (–7)

Varav inlagda på IVA kl. 08:00: 1 (–2)

Antal avlidna med Covid-19 sedan pandemins start (uppdateras tis–fre): 238 (+/–0)

Medelålder avlidna: 85,0 år

Källa: Region Halland

ANNONS