Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Miljoner ska minska cancerköer

Väntetiderna för cancerbehandling ska kortas och vården bli mer jämlik. Region Halland har tilldelats 6,5 miljon kronor i statsbidrag.

Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att betala ut 407 miljoner kronor i stimulansmedel under 2017 för att korta köerna och göra cancervården bättre och mer jämlik.

Arbetet ska ske genom att landstingen inför så kallade standardiserade vårdförlopp. Det betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Undersökningarna ska göras i samma ordning och så fort som möjligt oavsett vem patienten är eller var hen bor.
– Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man har cancer. Därför är det viktigt att vi fortsätter det framgångsrika arbetet med att kapa väntetiderna och minska skillnaderna. Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Nu har den första halvan betalats ut och Region Halland fick lite drygt 6,5 miljoner kronor. En förutsättning för att få del av pengarna var att skicka in handlingsplaner på hur arbetet med de standardiserade vårdförloppen skulle gå till. För att få ta del av andra halvan av årets bidrag ska landstingen visa att de genomfört arbetet senast den 1 november. Regeringens cancersatsning påbörjades 2015 och fortsätter till 2018. I år omfattas tio nya cancerformer. Se faktaruta.