Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Mildare krav på våtmarker

Vattenmyndigheten för Västerhavet har halverat sitt tidigare krav på nya våtmarksarealer i Halland för jordbruket, vilka krävs för att hejda övergödningen av länets åar och havet.

– Det är bra. Vi har kommit mycket närmare varandra, sade LRF-ordföranden i Halland, Anders Richardsson, när myndighetens biträdande vattenvårds- direktör, Hanna Tornevall, pre- senterade det reviderade åtgärdsprogrammet i Halmstad nyligen.

LRF:s regioner fanns bland de hårdaste kritikerna; det är ”orealistiskt” – sade de när programmet 2016–2021 för västra Sverige låg för remiss för ett år sedan.

– Vi har i ett reviderat förslag flyttat fram tidsplanen för vissa vatten till 2027. Vi har också fått fram nya uppgifter om åtgärdernas kostnader och effekter, som gör att omfattningen på de åtgärder som krävs i planen blir mindre, säger Hanna Tornevall till Hallands Nyheter.

Hennes presentation hölls vid en miljömålskonferens i Gullbranna som länsstyrelsen arrangerade.

Upprinnelsen är EU:s vattendirektiv som Sverige har förbundit sig att följa; att inom en snar tid förbättra den biologiska statusen på hav, åar, sjöar och grundvatten. Vattenmyndigheten, delade i fem distrikt över landet, går i spetsen och tar fram åtgärdsplaner som andra myndigheter som exempelvis länsstyrelser, kommuner och jordbruksverk har att följa.

LRF fanns bland dem som i sitt remissvar krävde att regeringen först tar ställning till åtgärderna, innan vattenrådens styrelser fattar beslut om dem: de går nämligen inte att överklaga.

Samtliga vattenråd har därför sänt förslagen till regeringen. För Västerhavets del har regeringen fått det reviderade förslaget – det med mildare krav än ursprungsutgåvan. Vad gäller våtmarkerna säger nu Vattenrådet att 11 500 hektar nya våtmarker i anslutning till jordbruket längs västkusten fram till 2027 räcker för god status i vattendragen. I det kritiserade förra förslaget stod 20 000 hektar och årtalet 2021.

Enligt Hanna Tornevall har åtgärdsprogrammet för Västerhavet bibehållit tre viktiga fokus:

Övergödningen.

Fysisk påverkan – det vill säga hinder i vattendragen.

Miljögifter.

Övergödningen är ett ganska känt problem och Vattenmyndigheten siktar bland annat in sig på att länsstyrelsen ska ställa nya krav för bräddningar av reningsverk, att även detta vatten som ”rinner över” renas.

Fysisk påverkan är inte bara dammar och kraftverk. Också ”felbyggda” vägtrummor under vägar pekas ut som ett stort problem för vattenlivet.

Miljögifter handlar i viss mån om bekämpningsmedel inom jordbruket men också läkemedelssubstanser som når till avloppsvatten.