Mats Palmgren frontar det polisiära samarbetet i Europa

Han menar att Sverige brukade ses som en idyll – men att vågskålarna nu har slagit över. Mats Palmgren har gått från högste polischef i Halland till att stå längst fram i ledet på en europeisk plattform med fokus på den gränsöverskridande kriminaliteten.
– Det är nästan plundring som pågår, säger han om förmögenheterna som lämnar svensk mark och förs vidare ut i Europa.