Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

LRF och Södra kritiska mot kraftledningsbolagets agerande

Många skogsägare kommer att påverkas när Svenska kraftnät ska ersätta en gammal kraftledning med en ny. LRF och Södra skogsägarna stöttar de berörda. Återigen tycker de att informationen brister och att ersättningsnivåerna är för låga.

Det är alltså drygt tjugo skogsägare som kommer att påverkas av Svenska kraftnäts renovering av kraftledningen mellan Horred i Mark och Breared i Halmstad. Någon ny ledningsgata blir det inte. Men på grund av att de högstolpar som idag bär två ledningar i framtiden bara kommer att få bära en krävs ett visst markintrång.

LÄS MER: Patrik Nilsson får inte bo kvar i sitt älskade hus i Gunnarsjö

Hur stor omfattningen blir är inte klart än. Tidigare besked från kraftledningsbolaget pratar om en breddning på femtio meter. Kjell Karlsson har två högstolpar på sin mark.

– Jag vet inget om hur mycket skog de ska ta i anspråk av mig. Det jag vet så ska de komma ut och placera stolparna tillsammans med oss markägare. Men än har ingen hört av sig till mig, säger Kjell Karlsson.

Vill se högre ersättningar

LRF och Södra skogsägarna är kritiska till att Svenska kraftnät nu kontaktar markägarna en och en och även hur markägarna kompenseras.

– Vi tycker att ersättningsnivåerna för de som drabbas är för dåliga, säger Karl Anders Hansson på LRF.

Svenska kraftnät använder sig av skogsnormen från 2018 där det preciseras hur skogen ska värderas. Upp till det läggs ett 25-procentigt påslag på den skog som tas i anspråk. Skogsägarna får själv välja om de vill avverka skogen på egen hand eller låta Svenska kraftnät ombesörja det.

– Vår roll är att verka för markägarna och för att de ska få en så bra process som möjligt. Nu när det inte blir något samråd så blir det svårt att få en bra överblick. Det blir en otydligare process, säger Ann-Charlotte Larsson på Södra skogsägarna.

Inget formellt krav på samråd

Orsaken till att det inte blir något samråd är att Svenska Kraftnät inte ska dra fram en ny ledningsgata. Då behöver de inte söka någon ny koncession från Energimarknadsmyndigheten utan det räcker med att förlänga den befintliga. Istället hade det planerats för informationsmöten, men dessa är uppskjutna på grund av corona.

– Samrådet syftar till att samla in yttranden för att hitta en lämplig sträckning för ledningen, och eftersom sträckningen redan är bestämd av befintlig koncessionen krävs inget samråd, säger Joel Nylin, kommunikatör på Svenska kraftnät.

Samtidigt säger han att dialogen med markägarna är fortsatt viktig. Att det kommer ny kritik mot hur bolaget informerar tycker Joel Nylin är tråkigt.

– Vi hoppas inom en snar framtid kunna genomföras säkra möten där alla som vill har möjlighet att delta, men det är tyvärr ingenting vi rår över, säger han.

Om det efterfrågas skulle ni vara villiga till att ha ett samråd trots allt?

– Vi är öppna för dialog och kommer exempelvis att diskutera stolpplaceringar med berörda under processen. Men något formellt samråd är inte aktuellt.

LÄS MER: Kraftledningsbolaget har lyssnat på kritiken

LÄS MER: Stormskyddet riskerar att försvinna om den äldre skogen huggs ner

LÄS MER: Protester mot ledning kan ha tagit skruv

LÄS MER: Huset kan vara förlorat när den nya kraftledningen ska fram