Kungsbacka har sett till befolkningens storlek haft ett lägre antal fall av covid-19. Men nu närmar sig förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet Göteborgs nivå, enligt forskarna.
Kungsbacka har sett till befolkningens storlek haft ett lägre antal fall av covid-19. Men nu närmar sig förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet Göteborgs nivå, enligt forskarna. Bild: Bengt Magnuzon

Larmet: Kungsbacka nära Göteborgs nivå av coronavirus

Förekomsten av coronavirus i Göteborgs avloppsvatten är fortsatt högt – och nu närmar sig Kungsbacka samma nivå. Men om det har kommuninvånarna inget fått veta.
– Vi vill inte oroa folk i onödan, säger Maurice Bourne, enhetschef för avloppsreningen i Kungsbacka kommun.

ANNONS
|

GP har i flera artiklar berättat om samarbetet mellan Göteborgs universitet och kommunala bolaget Gryaab, där man sedan mitten av februari har mätt förekomsten av coronavirus i göteborgarnas avloppsvatten. Efter att nivån legat på en stabil nivå en längre tid fick man plötsligt en alarmerande höjning från vecka 17.

Partiklarna från coronavirus var då 300 gånger fler per milliliter i ingående avloppsvatten än tidigare, alltså från göteborgarnas toalettstolar till reningsverket. Nivåerna har legat kvar på en hög nivå sedan dess och är nu inne på sjätte veckan.

Undersökningarna skapade stort intresse – inte minst från andra kommuner i regionen.

ANNONS

Kungsbacka närmar sig Göteborgs nivå

En av dem var Kungsbacka kommun som lämnade in prover, tagna vecka 21, från det kommunala avloppsnätet dit cirka 55 000 av kommunens drygt 80 000 invånare är anslutna.

– Proverna visade att man närmade sig den höga nivå som konstaterats i Göteborg sett till invånarantalet, ett resultat kommunen tycktes förvånad över, säger säger Heléne Norder, professor i mikrobiologi vid Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för undersökningarna.

Därefter hörde hon inget från Kungsbacka kommun – förrän på måndagen då man ville göra ett test till.

Professor Heléne Norder tycker att utvecklingen går på fel håll.
Professor Heléne Norder tycker att utvecklingen går på fel håll. Bild: Thomas Johansson

Ingen information till Kungsbackaborna

Beskedet från labbet om att förekomsten av coronavirus var högt i det ingående avloppsvattnet, alltså vattnet från Kungsbackabornas toalettstolar, är dock inget kommunen informerat invånarna om.

– Vi ville inte gå ut med information efter ett test, det skulle kunna oroa folk i onödan. Nu lämnar vi prover för ytterligare ett test för att ha något att jämföra med, säger Maurice Bourne, enhetschef för avloppsrening i Kungsbacka kommun.

Men med hög förekomst av coronavirus – hade det inte varit bra att informera?

– Att förekomsten skulle vara så hög att den närmar sig uppmätta värden i Göteborg är inte den information jag har. Något mer vill jag inte säga just nu.

ANNONS

Vilken information har du fått?

– Som sagt; jag har inga fler kommentarer förrän vi fått svar efter ett andra test som vi ska lämna inom kort, säger Maurice Bourne.

Kungsbacka kommun har enligt Region Halland den 2 juni haft 147 konstaterade fall av av covid-19, att jämföra med grannkommunen Varberg med 248 fall. Varberg har cirka 20 000 färre invånare.

Professorn oroad: Fortsätter öka i Göteborg

Professor Heléne Norder säger att kommunen inte fått exakt besked om hur stor förekomsten av coronavirus är – beskedet man fått är att förekomsten är hög och att den närmar sig de höga värden man har i Göteborg.

– Men att göra ett andra test är alltid bra – man kan aldrig utesluta att det kan finnas tillfälliga variationer, säger hon.

Professorn oroas av värmeböljan: "Folk verkar ha glömt restriktionerna."
Professorn oroas av värmeböljan: "Folk verkar ha glömt restriktionerna." Bild: Tomas Ohlsson

Senaste mätningen i Göteborg, den som gjordes i förra veckan, är inte sammanställd än.

Proverna från veckan dessförinnan, vecka 21, visar dock på en fortsatt ökning av partiklar från coronavirus i avloppsvattnet.

– Det går åt fel håll och det oroar mig. Det verkar nästan som att folk glömt bort restriktionerna och det lär knappast bli bättre när vi nu tycks få en värmebölja med bland annat lockande uteserveringar. Jag vill verkligen betona att pandemin i regionen inte är över och att det är viktigt att hålla avstånden, säger Heléne Norder.

ANNONS
ANNONS