Länsstyrelsen varnar för afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har funnits i Afrika i över 100 år och än finns inget vaccin. 2019 ledde sjukdomen till hälften av alla Kinas grisars död. Om sjukdomen som finns i Europa kommer till Sverige skulle det få förödande konsekvenser.
– Upptäcks afrikansk svinpest på en gård kommer alla grisar att avlivas och destrueras, säger länsveterinär Marie Baaz på länsstyrelsen i Halland.