Länsstyrelsen stoppar arbetet mot invasiva arter - inga pengar från regeringen

Länsstyrelsen i Halland har under en längre tid jobbat med att få bort den invasiva arten gul skunkkalla från Vinån i Falkenberg. Men när nu regeringen drar ner på budgeten så stoppas det arbetet.