Kraftig minskning av älg i Halland

Älgarna har minskat med mer än en fjärdedel i Halland på mindre än tio år. Förklaringen? Tallarna måste skyddas. Men tallarna skyddades inte och nu har kikarsiktet riktats åt ett annat håll.