Konkurrensverket utreder regionens kritiserade avtal

Efter HN:s granskning inleder nu Konkurrensverket en egen utredning av de kritiserade miljonkontrakten.