Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Kommunerna har tyckt till om kollektivtrafikens framtid

Större kreativitet och en höjd ambitionsnivå. Det är några av de synpunkter kommunerna har på regionens Trafikförsörjningsprogram som ska upp till beslut i december.

Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva hur kollektivtrafiken i regionen ska utvecklas mellan 2020 och 2024. Med i programmet finns också en utblick mot 2040-2050. Programmet uppdateras vart femte år. Det är Region Halland tillsammans med Hallandstrafiken som ansvarar för framtagandet.

– Kollektivtrafiken engagerar och det är väldigt positivt och viktigt, säger Ann Mårtensson som är processledare för kollektivtrafik på Region Halland.

LÄS MER: Sällanresenären får ett höjt biljettpris inom Hallandstrafiken

Programmet tar upp en rad aspekter kring kollektivtrafiken i regionen och hur den ska utvecklas. Den beskriver också en rad mål. Ett kortsiktigt mål är att: ”Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt”. På längre sikt vill man att ”Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling”. Till 2030 siktar man på att kollektivtrafiken ska ha 30 procent av marknadsandelarna.

– Kollektivtrafiken är ju ett verktyg för att nå hållbar utveckling. Med det engagemang som kommunerna och andra intressenter visar genom remissvaren, så fortsätter vi att tillsammans arbeta vidare för att fler ska välja att resa hållbart, säger Ann Mårtensson.

Kommunerna har svarat på remissen

Under stora delar av 2020 har programmet alltså varit ute på remiss. Bland andra har kommunerna fått ge sin syn på utvecklingen. Överlag är de halländska kommunerna positiva till programmet. Men samtidigt har de en hel del synpunkter.

– Min första tanke är att det har hänt så otroligt mycket sedan vi lämnade det här remissvaret. Jag tror inte att det kommer att bli som förut. Men att fortsätta åka kollektivt det kommer vi ju att göra, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunalråd i Varbergs kommun.

Det var annars ambitionsnivån i programmet som Varbergs kommun tyckte borde höjas. Programmet har högt ställda mål till exempel vad gäller marknadsandelar.

– För att komma upp i de andelarna krävs det att man tänker lite utanför ramarna, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Risk att det blir långa resor för vissa

Hon nämner bland annat stråktänkandet där de efterfrågar mer kreativitet.

– Tänk dig ett cykelhjul med ekrar. I nuläget måste resenären åka in till navet för att ta sig ut till nästa stråk. Det kan bli väldigt långa resor för dem på landsbygden. Det vore bra om man ibland kan ta sig direkt mellan ekrarna.

Varbergs kommun vill även trycka på vikten av att kunna ta sig till olika besöksmål. Och även stärka närvaron av kollektivtrafiken kring besöksnäringarna. Det är något som även Falkenbergs kommun vill lyfta:

– Kopplingen mellan besöksnäringen och kollektivtrafiken måste bli bättre. Det är till exempel väldigt otydligt hur man ska ta sig till Skrea strand på sommaren. Där finns en stor potential, säger Per Svensson (S), kommunråd.

Vägen till Gekås måste prioriteras högre

Något som Per Svensson utgår från att regionen kommer att ändra till den antagna versionen är att väg 153 och 154, som går mellan Varberg och Ullared och Falkenberg och Ullared, har fått en låg klassning.

– Det här är ett jätteviktigt strategidokument som pekar ut de viktigaste stråken i Halland. Att vägarna till norra Europas största besöksmål inte anses vara ett utav att de viktigaste stråken är märkligt, säger Per Svensson.

Den 9 december ska regionfullmäktige fatta beslut om programmet.

– Många viktiga synpunkter har inkommit och en del har inarbetats i beslutsversionen och andra kommer att finnas med i genomförandet av programmet. Förändringar som inarbetats handlar framförallt om förtydliganden, omskrivningar och korrigeringar av mindre felskrivningar, säger Ann Mårtensson.

LÄS MER: Tjuvåkning i Hallandstrafiken ökar med 150 procent under pandemin

LÄS MER: Skakig start för Hallandstrafikens nya biljettsystem

LÄS MER: Mörk prognos för Hallandstrafiken efter sommaren

LÄS MER: Stort ras för resandet med Hallandstrafiken