Knivviftande soldat får löneavdrag

En soldat vid Lv 6 får avdrag på lönen då han efter en festkväll har viftat med kniv framför en kvinnlig kollega.

ANNONS
|

Efter en blöt kväll i juni förra året tog den 25-årige soldaten sig in i en kvinnlig kollegas logement. På sängbordet låg en kniv som 25-åringen började leka med. Soldaten viftade med kniven två–tre decimeter från kvinnans ansikte samtidigt som han sade att hon skulle ligga still.

Mannen hade sällskap av en annan soldat, som reagerade och knuffade bort 25-åringen. De båda soldaterna lämnade sedan kvinnans rum.

Den drabbade kvinnan uppfattade inte händelsen som ett hot utan mer som en fyllegrej och anmälde aldrig det hela. När plutonchefen sedan fick höra vad som hade inträffat gjordes en anmälan.

Chefen för Lv 6 anmälde händelsen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, som nu har beslutat om en disciplinpåföljd. 25-åringen får löneavdrag med 25 procent av daglönen i fem dagar. Nämnden konstaterar att soldaten ”visat prov på bristande omdöme i samband med alkoholförtäring och bruk av vapen”. Nämnden ser mycket allvarligt på säkerheten vid hantering av vapen och konstaterar att soldaten ”har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse som inte kan anses ringa”.

ANNONS

I anmälan togs även upp ett annat tillfälle då soldaten ska ha misskött sig. I samband med högvakten i Stockholm i september förra året ska soldaten ha druckit så mycket att han inte kunde gå vaktpost dagen efter. Då soldaten har haft chefssamtal om händelsen i Stockholm prövas inte den delen av anmälan, men nämnden konstaterar att om soldaten fortsätter att missköta sig kan frågan om fortsatt anställning prövas.

ANNONS