Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/20

Kirurgen Thomas Rountos dissar prostatascreening

I både region Skåne och Västra Götaland undersöks alla män mellan 50 och 74 år för prostatacancer. Halland kan snart följa efter men kirurg Thomas Rountos anser att det kommer att ge mycket merarbete och ha en tveksam effekt.

Att urologiläkaren Thomas Rountos från Grekland hamnade i Halland beror till stor del på de högspecialiserade robotar som används för att utföra prostataektomier.

– Jag ser inte mitt jobb som ett jobb. För mig känns det mer som en hobby, säger han.

Genom att använda robotkirurgi för att utföra ingrepp vid prostatacancer har det visat sig att biverkningarna blir färre. Potensnerverna sparas lättare. Även kontinensen blir bättre.

Vanligaste cancerformen bland män

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Det är den cancerform som näst flest dör av i Sverige av de olika cancerformerna men dödligheten har minskat sedan början på 2000-talet. Fler får en tidig diagnos med hjälp av PSA-testning, ett blodprov som indikerar om det finns en cancertumör i prostatan.

En stor debatt pågår huruvida alla män i åldrarna 50-74 år ska kallas till PSA-testning. Både i Västra Götaland och i Skåne har de börjat med detta men Halland har valt att avvakta.

– Det kommer att ge mycket jobb och liten effekt. Det finns inga resurser till det.

I Halland utreds 800 män för prostatacancer varje år och av dem får ungefär hälften diagnosen. Män över 50 år med ett PSA-värde över 3 utreds med ultraljud, palpation och klinisk undersökning. Det har nyligen kommit nya riktlinjer att det ska göras magnetröntgen och riktade biopsier.

Olika behandlingssätt finns

Cancerns allvarlighet mäts i ett system som heter Gleason. Gleasongrad 5 är väldigt allvarlig cancer. Om cancern bedöms vara så pass allvarlig att den behöver behandlas finns några olika alternativ. Den kan behandlas via titthålsoperation med eller utan robot eller enbart strålning.

Patienter kan också erbjudas aktiv monitorering. Då gör man ingen åtgärd just nu utan patienten får komma på täta kontroller för att se så tumören inte växer för snabbt eller sprider sig.

– Prostatacancer växer långsamt och har ofta god prognos, säger Thomas Ruontos.

I de fallen cancern har spritt sig finns det många alternativ för bromsande behandling. Till exempel hormonell behandling, cytostatika, cellgifter och immunterapi.

Potensproblem vanligt

Vanliga biverkningar efter operation av prostatacancer är problem med potensen och inkontinens. Alla patienter följs upp till ett nationellt kvalitetsregister först tre månader efter operationen och sedan ett år efter.

– I Region Halland får patienterna mindre biverkningar har det visat sig.

Men när det gäller strålbehandling har Region Halland gjort en uppdelning av länet som Thomas Rountos inte tycker är helt lyckad. Alla patienter som bor norr om Ätran strålbehandlas på Sahlgrenska i Göteborg medan patienterna söderut strålbehandlas i Skåne. Behandlingarna skiljer sig åt en del och helst skulle han se att alla skickades till samma ställe och behandlades på samma sätt.

Experimentella behandlingar

En nyhet på prostatacancerfronten är så kallade ”fusions biopsier”. En magnetröntgen kopplas till ultraljudet. Med hjälp av dessa undersökningar hittar de mycket cancer.

Ett problem är att det finns mycket experimentella behandlingar för cancer. För den som söker på nätet finns mycket att hitta, en hel del som inte stämmer enligt Thomas Rountos.

– Utländska kliniker erbjuder immunoterapier och exprimentella behandlingar. Behandlingar som är jättedyra men de har inte koll på biverkningar eller hur lång tid de ger effekt. De finns inte beskrivna i nationellt vårdprogram som uppdateras ofta och följer europeiska riktlinjer.

Genom att potensproblem är en vanlig biverkning vid prostataoperationer, erbjuds alltid samtal med sexolog och kurator. Men det är väldigt sällan någon tar emot erbjudandet.

Thomas Rountos är på väg in i operationssalen. Bild: Håkan Johansson
Thomas Rountos är på väg in i operationssalen. Bild: Håkan Johansson