Insatspool ska säkra samhällsviktig verksamhet på sjukhuset

Administrativ personal ska kunna rycka in och städa eller arbeta i köket på sjukhuset.
– Om vi skickar iväg en och annan faktura sent är mindre viktigt än att inte upprätthålla samhällsviktig verksamhet som till exempel kost och städ, säger Torbjörn Svanberg, förvaltningschef Regionservice.