Incident på rättspsyk Ivo-anmäls

Psykiatrin Halland lex Maria-anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada. Patienten var aktuell för rättspsykiatrisk vård.