Hyrläkare för kvarts miljon i månaden

Kostnaderna för hyrpersonal i vården har skenat de senaste fem åren. I Kungsbacka betalade regionen nästan en kvarts miljon för en hyrläkare - under en månad.

ANNONS
|

Nödvändigt, men inte önskvärt. Så kan regionledningens syn på bemanningsföretag i vården sammanfattas. Ändå är beroendet av hyrpersonal stort, och kostnaderna för lösningen har ökat rejält de senaste åren.

– Vi är alla överens om att vi vill minska beroendet av bemanningsföretag. Det bästa för patienterna är att ha fast personal, som har en långsiktig syn på jobbet och arbetsplatsens utveckling, säger regiondirektör Catarina Dahlöf.

Läs också: "Lönen och friheten lockar"

– Inhyrda läkare och sjuksköterskor bör bara användas tillfälligt. Inte som en permanent lösning, säger Eva Osvald Gustavsson, direktör för regionens framtidsarbete.

Kostnaderna för bemanningsföretagen har minskat jämfört med 2014. Samtidigt visar en titt bakåt att regionens utgifter för hyrpersonalen har skenat rejält de senaste fem åren, från 27,8 miljoner kronor 2010 till 73,9 miljoner 2015.

ANNONS

På Hallands sjukhus Kungsbacka finns en vakant läkartjänst på medicinmottagningen, som krävt att regionen fått lätta rejält på plånboken de senaste åren. Under december månad betalade regionen 238 500 för en inhyrd kardiolog, som har arbetat på mottagningen till och från i två år.

Ulrika Christensen, områdeschef, berättar att lösningen med hyrpersonal innebär ungefär dubbelt så höga kostnader jämfört med om pengarna hade gått till en ordinarie tjänst.

– Det är stor brist på kardiologer i hela Sverige, och vi har haft en vakant tjänst länge. Därför är det inte så mycket vi kan göra, vi är tvungna att ta in bemanningsföretag, säger hon.

Enligt Ulrika Christensen har sjukhuset försökt minska beroendet av hyrpersonal på olika sätt, bland annat har en biomedicinsk analytiker anställts som avlastar läkaren. Sjukhuset har också försökt locka ST-läkare och öka samarbetet med regionens andra sjukhus.

– Det är givetvis inte optimalt att behöva använda sig av bemanningsföretag i vården. Det är inget vi strävar efter, men man måste väga för- och nackdelar och det är den lösning vi har i dag, säger hon.

Hon medger att 238 500 är en hög månadsutgift för en läkare.

ANNONS

– Så ser avtalet ut. När vi gjorde upphandlingen fanns inget annat bemanningsföretag som erbjöd kardiologer. Då är man beroende av den summan. Vi har kontinuerlig kontakt med andra bemanningsföretag för att se om vi kan få denna tjänst billigare. Men kontinuiteten är viktig också, och det har vi i dag med denna läkare, säger hon.

Är det en rimlig lösning?

– Det är det aldrig. Men det är en svår rekryteringssituation. För patienterna är detta ett alternativ vi har, för att vi ska kunna hålla en hög patientsäkerhet.

Beroende av hyrpersonal. Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har nästan tredubblats i länet under de senaste åren.

Fakta: Hög nota för hyrpersonal

Notan för bemanningspersonal i Region Halland nästan tredubblades mellan 2010 och 2014, från 27,8 miljoner kronor till 80,8 miljoner.

Förra året sjönk totalkostnaden till 73,9 miljoner.

Störst är kostnaderna för hyrläkare, främst inom Närsjukvården. Totalt sett stod läkarna för 75 procent av kostnaderna för bemanningsföretagen förra året.

Samtidigt har kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökat mest de senaste åren, från en halv miljon 2010 till 18,1 miljoner 2015.

ANNONS