Högerextrem organisation har knyckt Hallands landskapsvapen

Den högerextrema organisationen Nordisk styrkas symbol är påfallande lik 45:e hemvärnsbataljonens förbandstecken – hämtat från det halländska landskapsvapnet. Nu utreder Försvarsmaktens jurister om det kan röra sig om ett intrång på myndighetens immateriella rättigheter.