HN-frågan: Hur viktigt är föräldrastödet?

Se ungdomarnas svar nedan.