Hemtjänst anmälde vanvård av hundar

Sedan lex Maja trädde i kraft har anmälningarna om vanvård av djur ökat hos länsstyrelsen i Halland. I Laholm omhändertogs två hundar efter att hemtjänstpersonal slagit larm om att djuren var så rädda för sin husse att de skakade.