Här korsar älgar och rådjur djurbron över motorvägen

Älg, rådjur, dovhjort, hare och räv. Allt från stora klövdjur till små gynnare har hittat den konstgjorda vägen via ekodukten över E 6 på Hallandsås. Senast i raden är vildsvinen.
– De brukar vara lite försiktigare, säger Annelie Rossander på Trafikverket.