Här är skolorna som fått anmärkningar på brandskyddet

Räddningstjänstens senaste tillsyn av brandskyddet på samtliga skolor i Varberg och Falkenberg resulterade i 17 förelägganden. Men brandingenjören David Säll tycker verksamheterna sköter sitt ansvar.
– Generellt har det sett väldigt bra ut, säger han.