Här är Hallandstrafikens nya avgångar i tåg - och busstrafiken

Nu utökar Hallandstrafiken både tåg - och busstrafiken i Halland. Några av de största förändringarna innebär att Öresundstågen kommer ha senare avgångar både norr - och söderut på helgerna.