Hälsosamtal ska förebygga hjärt- och kärlsjukdomar hos 40-åringar

I maj kommer region Halland dra igång med hälsosamtal särskilt riktade mot 40-åringar. Tanken är att det ska vara ett sätt att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2.