Kommunen ska fortsätta att driva Halmstads flygplats, det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling på tisdagen. Men frågan ska upp i fullmäktige.
Kommunen ska fortsätta att driva Halmstads flygplats, det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling på tisdagen. Men frågan ska upp i fullmäktige. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Halmstad kommun ska fortsätta driva flygplatsen

Kommunen ska fortsätta att driva Halmstads flygplats, det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling på tisdagen. Men frågan ska upp i fullmäktige innan den är helt avgjord.

ANNONS
|

Flygplatsen är en viktig aktör för utvecklingen av kommunens näringsliv och en avgörande del för flera samhällsbärande verksamheter som Försvarsmakten och sjukvården.

Så lyder slutsatsen av den utvärdering av Halmstads flygplats som företaget Sweco nyligen gjort.

Flygplatsen bidrar också med omkring 250 miljoner i årliga skatteintäkter, enligt beräkningar.

Mot bakgrund av rapporten fattade politikerna i utskottet beslut om att kommunen fortsatt ska driva flygplatsen.

– Flygplatsen har stor påverkan på vår arbetsmarknad. Man beräknar att cirka 1 900 jobb skulle försvinna på sikt i Halmstads kommun, och ytterligare ett tusental i närområdet, om vi avvecklade flygplatsen, säger utskottets ordförande Jonas Bergman (M).

ANNONS

Lovisa Aldrin (L), vice ordförande i utskottet, höll med och tryckte extra hårt på flygplatsens samhällsbärande funktion.

– Försvaret av Sverige är en rikspolitisk fråga men lokalt är Försvarsmakten en stor arbetsgivare. Att vi inte skulle ha en fungerande flygplats i Halmstad kanske skulle innebära att myndigheten flyttar sin verksamhet någon annanstans, säger hon och tillägger:

– Den är också avgörande för ambulansflyg och brandflyg, vilket är särskilt viktigt när vi befinner oss i ett område där vi ser risk för skogsbränder framöver.

Enligt rapporten från Sweco står inrikesflyget för cirka 3 procent av klimatutsläppen från de svenska inrikestransporterna.

Men miljöaspekten är viktig för Vänsterpartiet som länge drivit frågan om att lägga ned flygplatsen.

– Att med kommunala resurser ha skytteltrafik mellan Halmstad och Stockholm för män och kvinnor i finkläder, samt charterresor till Medelhavet, är inte förenligt med den klimatomställning vi behöver göra, säger Daniel Nilsson Brodén (V) som menar att varje flygresa är viktig.

Samtidigt meddelar vänsterpartisten att det pågår en intern diskussion inom partiet. V:s inställning till den samhällsbärande delen av flygplatsen kan komma att ändras till fullmäktige – som är sista instans för beslutet.

Halmstads kommun tog över ansvaret för Halmstads flygplats från Luftfartsverket år 2006.

ANNONS

Fyra år senare utvärderade politiken användningen av flygplatsen och beslutade att köra på i tio år till, för att under 2020 göra ytterligare en utvärdering av verksamheten och fatta ett förnyat beslut om fortsatt verksamhet.

ANNONS