Halmstad invaderas av råttor

Råttorna blir allt fler i Halmstad. Ingen vet exakt hur många de är, men Anticimex räknar med att antalet har flerdubblats på senare år.

ANNONS
|

- För 20 år sedan sa man att det gick en råtta per invånare. I så fall går det fyra till fem råttor per invånare idag, säger Niklas Holmberg på Anticimex. Men det finns sätt att hålla dem borta från hus och trädgårdar.

Den stora ökningen av råttor är ett problem för alla medelstora och stora städer i Sverige. Bortsett från att råttor anses allmänt äckliga, utgör de ett sanitärt problem eftersom de sprider sjukdomar, till exempel tyfus, salmonella och sorkfeber.

Dessutom har råttor ett stort gnagbehov och i stadsmiljö kan de orsaka stora skador. De gillar till exempel att gnaga på kablar, vilket kan orsaka vattenskador, bränder och kortslutningar.

ANNONS

Det finns flera skäl till att gnagarna kunnat föröka sig så explosionsartat på senare år, enligt Niklas Holmberg, arbetsledare för skadedjurssektionen på Anticimex i Halmstad.

- Den allmänna renhållningen spelar stor roll. Antalet soptunnor på stan och hur ofta de töms har stor betydelse för råttbeståndet. Halvätna hamburgare och äppelskrutt som hamnar på marken istället för i papperskorgar blir snabbt råttmat, säger han.

Råttorna lever till största del i avloppssystemen. Men ju mer mat som finns tillgänglig ovan jord, desto oftare letar de sig upp. Och ju mer mat de får tag, desto snabbare förökar de sig.

Möjligheten att ta sig upp ur kloakerna är alltså också av betydelse för råttbeståndet.

- På vissa håll i Halmstad är rören gamla och råttorna kan lätt gräva sig upp, säger Niklas Holmberg.

Han nämner också att många villaägare har dåliga avloppsrör i trädgården som lätt skadas.

- Träd- och växtrötter i trädgården kan sära på dåliga rör och öka framkomligheten för råttorna. Det kan också lätt bli hål så att de kan gräva sig ut, säger han.

Kök- och badrumsrenoveringar kan också ställa till det.

- Det gäller att plugga alla kapade rör mycket noggrant, säger Niklas Holmberg.

Varje dag får Anticimex i Halmstad 4-5 samtal från företag och privatpersoner som upptäckt råttor i eller runt sina fastigheter.

ANNONS

- Oftast ser vi inga råttor när vi kommer ut, bara spår efter dem. Då sätter vi i första hand ut fällor och i andra hand fällor i kombination med bekämpningsmedel, säger Niklas Holmberg.

Men han menar att det bästa är att bekämpa råttor redan i avloppssystemen.

- Om kommunerna gör det bra, minskar risken att vi får in råttorna i fastigheter.

ANNONS