Hallandstrafikens färdtjänstentreprenör kraftigt ifrågasatt

Västtrafik har sagt upp avtalet om samhällsbetalda resor med entreprenörerna K-holm vård o omsorg AB. Deras försenade skatteinbetalningar motsvarar en halv miljon kronor flera månader. Samma företag utför färdtjänst och sjukresor i Halland.