Hallandstrafiken om haveriet med ersättningsbussar

Gårdagens kontaktledningsfel fick stora konsekvenser. Många resenärer fick vänta i flera timmar när ersättningsbussarna var få.
– Jag har inga ord, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef för Hallandstrafiken, om det återkommande problemet med ersättningsbussar.