Halländska lantbrukare oroliga för framtiden

Synen på lönsamheten bland halländska lantbrukare är fortfarande högst i landet, men framtidstron har också minskat betydligt jämfört med fjolåret. Prognosen för kommande år är dessutom att den negativa synen kommer hålla i sig, enligt den senaste Lantbruksbarometern.