Halländska barnfamiljers kostnader bland de högsta i landet

Det har skett en markant ökning av kostnader för svenska hushåll de senaste åren. Siffror från Länsförsäkringar visar att barnfamiljer i Halland har de näst högsta kostnaderna i landet.