Hallands sjukhus lex Maria-anmäler donationsskandalen

Nu anmäler Hallands sjukhus donationsskandalen enligt lex Maria. Händelserna avser de brister som uppdagats kring inseminationsverksamheten på dåvarande Länssjukhuset i Halmstad.