Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Här tar djuren konstgjorda vägen över E6

Vildsvinen är skeptiska medan älg, dovhjort, rådjur och rävar gärna flanerar via ekodukten över E6 i Sandsjöbacka utanför Kungsbacka. Det visar bilder från Trafikverkets viltkameror.

– Vi har ett stort antal viltkameror utplacerade. Vi vill ju inte bara se att djuren passerar utan också studera hur de beter sig och om det exempelvis är någonting speciellt som får vissa djur att tveka och kanske backa och gå tillbaka, säger Mats Lindqvist, miljöexpert vid Trafikverket.

Ekodukten, som öppnades i juni 2018, underlättar för djuren att ta sig över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Den binder ihop grönområdena öster om E6 med naturreservatet och Natura 2000-området i Sandsjöbacka på västra sidan.

– Det är första gången i Sverige som en stor ekodukt byggts över en befintlig motorväg som är hårt trafikerad och det har varit en lyckat satsning så här långt, säger Mats Lindqvist.

Ekodukten över E6 används av många djur. Bild: Thomas Johansson
Ekodukten över E6 används av många djur. Bild: Thomas Johansson

Stort intresse

Intresset för ekodukten stort. Många vill komma på studiebesök, andra bokar in föreläsningar.

På Trafikverkets rörliga bilder ses många av djuren passera över ekodukten nattetid.

– Helt naturligt, det är då de vilda djuren är mest aktiva.

Dovhjort och rådjur är de mest frekventa på bron medan det är mer sällsynt att vildsvin passerar trots att dom finns i närområdet.

– De verkar tveka att gå över, varför vet inte. Kanske kan det bero på att det är ganska mycket människor som rör sig där dagtid, säger Mats Lindqvist.

Hjälp för fladdermöss

Fladdermöss är fridlysta och I närheten av ekodukten finns flera arter.

– Det finns relativt gott om fladdermöss i närområdet och vi har utrustning för att spela in deras ljud bland annat på bron. Vi hoppas att bron ska minimera riskerna för de lågtflygande fladdermössen att bli påkörda av bilar. De arter som flyger högt klarar sig bättre.

Blommande bro. En mörk jordhumla har slagit sig ner på en av de många olika ängsblommor som planterats på ekodukten. Bild: mats lindqvist
Blommande bro. En mörk jordhumla har slagit sig ner på en av de många olika ängsblommor som planterats på ekodukten. Bild: mats lindqvist

Även mindre djur som ormar, ödlor och grodor trivs i miljön på ekodukten. För hasselmusen, en hotat art, har speciella bon satts upp.

– Att har rätt växtlighet på bron är viktigt. Ett 70-tal olika ängsblommor lockar även mycket bin och humlor.

Viss minskning av viltolyckor

Mats Lindqvist har varit med från start och han är ansvarig för uppföljningen både när det gäller flora och fauna. Under fem år kommer Trafikverket att kontinuerligt följa utvecklingen kring ekodukten.

– För att undvika viltolyckor har vi gjort ett antal uthopp och en så kallade färist, galler för att djuren inte ska hoppa ut åt fel håll och hamna i trafiken. Vi ser en viss minskning av viltolyckorna men det är lite för tidigt att komma med någon säker utvärdering, säger Mats Lindqvist.