Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johanna Fredriksson leder projektet Målmedveten på hemmaplan och har sitt kontor på Forum i Hyltebruk. Den mesta verksamheten för deltagare i Hylte kommer däremot att vara på MP-huset. Bild: Isabel Bark
Johanna Fredriksson leder projektet Målmedveten på hemmaplan och har sitt kontor på Forum i Hyltebruk. Den mesta verksamheten för deltagare i Hylte kommer däremot att vara på MP-huset. Bild: Isabel Bark

Här ska 340 långtidsarbetslösa få en ny chans

Totalt 340 långtidsarbetslösa hallänningar får chansen att komma ett steg närmare arbetsmarknaden och bästa fall börja jobba igen. I ett EU-finansierat projekt ska Hylte, Laholm och Falkenberg hjälpas åt sedan Arbetsförmedlingen stängt ned sina kontor i de tre kommunerna.

Tanken med projektet Målmedveten på hemmaplan är att det ska hjälpa långtidsarbetslösa och arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det här projektet kunde inte komma mer lägligt i tiden. Det är en turbulent tid med oroligheten runt corona och det finns en risk att många i Halland blir arbetslösa, säger projektledaren Johanna Fredriksson.

I Hylte var man också snabb med att agera och hitta alternativa lösningar när kontoret stängde här. Hylte var pådrivande, sedan har Falkenberg och Laholm hängt på.

Hon berättar engagerat om projektet och ser fram emot att följa hur de tre halländska kommunerna ska samverka och komma närmare varandra, men är också tacksam över att Arbetsförmedlingen valde att vara delaktig trots sina neddragningar. I Hyltebruk stängde myndigheten sitt kontor i höstas och det är oklart om det kommer öppna igen.

– Det är en stor förmån att få leda detta projekt och få en bred kunskap om dessa tre kommuner, säger Johanna Fredriksson som tidigare jobbat på arbetsmarknadsavdelningen i Falkenbergs kommun.

LÄS MER: Fyra av sex halländska AF kontor föreslås stängas

LÄS MER: "Beslutet är katastrof för arbetssökande"

Helhetsgrepp om varje individ

Hon och de andra anställda kommer att ha avstämningar varje vecka och digitala möten.

– Det unika med detta projekt är att vi tar ett helhetsgrepp om varje individ och att tre kommuner stöttar varandra och tar del av varandras erfarenheter i arbetet med deltagarna. Det är ännu viktigare att vi hjälpts åt nu när det är ett tufft läge med ekonomin i Sverige.

Arbetssökande som vänder sig till Arbetsförmedlingen eller kommunernas individ- och familjeomsorg kan bli hänvisade att delta i det nya projektet som pågår till sommaren 2022 och är delvis EU-finansierat.

– Hylte är nu i en utsatt position med långt avstånd till närmaste arbetsförmedlingskontor i Halmstad. Men i Hylte var man också snabb med att agera och hitta alternativa lösningar när kontoret stängde här. Hylte var pådrivande, sedan har Falkenberg och Laholm hängt på, berättar Johanna Fredriksson.

Projektledaren Johanna Fredriksson har tidigare jobbat på arbetsmarknadsavdelningen i Falkenbergs kommun. Bild: Isabel Bark
Projektledaren Johanna Fredriksson har tidigare jobbat på arbetsmarknadsavdelningen i Falkenbergs kommun. Bild: Isabel Bark

Projektet är indelat i tre olika faser: inledningsfasen, genomförandefasen och avslutningsfasen. Den 1 maj gick projektet över i genomförandefasen, som pågår cirka två år. Det är nu Johanna och de andra anställda börjar ta emot och hjälpa deltagare.

Antal deltagare har uppskattats till 340 under de två kommande åren. Omkring 96 av dessa kommer att vara Hyltebor, lika många laholmare och resten falkenbergare.

– Detta är personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen en längre tid utan att nå nästa steg mot arbete eller studier. Det kan också vara personer som inte lärt sig svenska språket. Eftersom behoven ser olika ut behöver vi utgå från vad varje individ behöver för stöttning.

Deltagarna närmar sig arbetsmarknad eller studier

I målgruppen finns också personer som är i kontakt med kommunernas socialtjänst, personer med aktivitetsstöd och deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin.

I Hylte kommer deltagarna att utgå från MP-huset och i Laholm och Falkenberg finns liknande verksamheter för arbetsträning.

En målsättning är att deltagarna ska ha fått ett jobb eller börjat studera när resan är över. Men för vissa kommer en så kallad stegförflyttning mot arbetsmarknad eller studier att vara gott nog. Det kan handla om att personen har förbättrat sina språkkunskaper, höjt sin kompetens inom ett område eller byggt upp ett kontaktnät – faktorer som senare gör vägen till jobb enklare.

– Det är viktigt att deltagarna bygger upp sitt kontaktnät med näringslivet eftersom en del av dem ska ut på praktik, säger Johanna Fredriksson.

LÄS MER: Sista dagen för Arbetsförmedlingens nya kontor i Falkenberg

LÄS MER: Falkenberg och Hylte är redo att slå samman verksamheter

Fakta: Om projektet

• Målmedveten på hemmaplan är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och de tre kommunerna Hylte, Laholm och Falkenberg. Projektet är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och målsättningen är att gemensamt hjälpa långtidsarbetslösa och arbetssökande långt ifrån arbetsmarknaden.

• Hylte kommun är projektägare. Även den tillförordnade kommunchefen Emma Gröndahl tycker att projektet kommer lägligt: ”Arbetsmarknaden kommer att bli ännu tuffare nu i coronapandemins spår och då blir det jätteviktigt att alla, verkligen alla, arbetslösa har de bästa förutsättningarna som bara är möjligt för att hitta sitt nästa jobb. Vi såg det här behovet redan tidigare, men nu känns det extra bra att vi har det här projektet på plats och igång”, säger Emma Gröndahl i ett pressmeddelande.

• Projektet inleddes den 1 februari och kommer att pågå under minst två och ett halvt år, till 30 juni 2022. Tre heltidstjänster per kommun, en heltidstjänst från Arbetsförmedlingen och en arbetsterapeut ska arbeta med projektet. Budgeten ligger på närmare 24 miljoner.